Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Tin tức

Thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

Thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Sử dụng phí đường bộ đầu tư giao thông nông thôn

Sử dụng phí đường bộ đầu tư giao thông nông thôn

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Lấy ý kiến đại diện lao động khi xây dựng chính sách lao động

Lấy ý kiến đại diện lao động khi xây dựng chính sách lao động

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin

Tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Trước tình trạng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bỏ hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở Hàn Quốc...

Cho vay thí điểm mô hình liên kết sản xuất

Cho vay thí điểm mô hình liên kết sản xuất

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Trên cơ sở nhận định vai trò và nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của cộng đồng doanh nghiệp (DN)...

Giảm giá bán lẻ điện từ 01/06/2014

Giảm giá bán lẻ điện từ 01/06/2014

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật cung cấp thông tin về giá bán lẻ điện từ 01/06/2014

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Với mục đích giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động, Chính phủ đã ban hành nghị định mới yêu cầu DN hoạt động dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng

Bộ tài chính quy định trần giá sữa

Bộ tài chính quy định trần giá sữa

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về Bảng giá tối đa bán buôn áp dụng đối với 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Lệ phí cấp phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

Lệ phí cấp phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

Cập nhật: 11/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin:Theo Thông tư số 66/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/05/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) của doanh nghiệp (DN) quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Giám sát việc chấp hành pháp luật của Doanh nghiệp nhà nước

Giám sát việc chấp hành pháp luật của Doanh nghiệp nhà nước

Cập nhật: 11/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong chính sách pháp luật và cơ chế quản lý đối với các doanh nghiệp (DN) Nhà nước để có biện pháp khắc phục và giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ sở hữu phát hiện những yếu kém trong hoạt động kinh doanh của các DN Nhà nước để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền...,

Sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)

Sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)

Cập nhật: 5/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 13/05/2014, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 31/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế, trong đó nhấn mạnh tới nhiệm vụ hội nhập toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế; chính trị; quốc phòng, an ninh; văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác.

Thưởng 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu

Thưởng 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu

Cập nhật: 5/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là nội dung của Quyết định số 721/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/05/2014 về việc thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu.

Đầu tư 450 tỷ đồng phát triển thương mại điện tử quốc gia

Đầu tư 450 tỷ đồng phát triển thương mại điện tử quốc gia

Cập nhật: 5/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 11/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020.

Doanh nghiệp đa cấp phải có vốn tối thiểu 10 tỷ đồng

Doanh nghiệp đa cấp phải có vốn tối thiểu 10 tỷ đồng

Cập nhật: 5/7/2014

Đây là một trong những nội dung mới quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều kiện sản xuất hóa chất độc bảng 1

Điều kiện sản xuất hóa chất độc bảng 1

Cập nhật: 3/7/2014

Công ty Luật cung cấp thông tin: Tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất các hóa chất độc (Bảng 1) như các chất khí gây bỏng chứa lưu huỳnh, các hợp chất Lewisite (chứa Arsen), hơi cay Nitơ... và một số tiền chất khác

Năm 2050, Thành phố Huế là một trong sáu đô thị cấp Quốc Gia

Năm 2050, Thành phố Huế là một trong sáu đô thị cấp Quốc Gia

Cập nhật: 2/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Nhằm xây dựng Thành phố Huế và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị trở thành khu vực đô thị trung tâm của đô thị Thừa Thiên Huế trong tương lai, sao cho đến năm 2050, phát triển Thành phố Huế thành một trong 06 đô thị cấp quốc gia trong hệ thống đô thị Việt Nam

Quy định về điều kiện hoạt động của Công ty tài chính

Quy định về điều kiện hoạt động của Công ty tài chính

Cập nhật: 2/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp

Cập nhật: 2/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Nhằm nâng cao vai trò và năng lực của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, các hiệp hội DN, hiệp hội ngành hàng trong việc hỗ trợ các DN trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; xúc tiến và hỗ trợ xây dựng được ít nhất 02 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và hướng tới xuất khẩu, sao cho đến năm 2018, tỷ lệ DN kinh doanh trong một số chuỗi sản phẩm nông nghiệp tăng ít nhất 5% so với năm 2013...

Phương án cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Phương án cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Cập nhật: 2/7/2014

Công ty Luật cung cấp thông tin: Ngày 06/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 646/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam, trong đó quy định Tập đoàn Dệt May Việt Nam sau cổ phần sẽ kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tập đoàn Dệt May đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định.

Xuất khẩu sản phẩm cá tra phải đăng ký với hiệp hội cá tra Việt Nam

Xuất khẩu sản phẩm cá tra phải đăng ký với hiệp hội cá tra Việt Nam

Cập nhật: 2/7/2014

Công ty Luật Dragon cập nhật thông tin: Ngày 29/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tra trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem nhiều nhất

Liên kết website