Công ty luật Dragon
Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Công ty luật Dragon

Tin tức

Tiến tới thực hiện thủ tục hành chính không cần nộp bản sao chứng thực

Tiến tới thực hiện thủ tục hành chính không cần nộp bản sao chứng thực

Cập nhật: 15/7/2014

Công ty Luật cung cấp thông tin: Ngày 20/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), không cho phép các Bộ, ngành và đơn vị liên quan yêu cầu cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện TTHC xuất trình bản chính để đối chiếu khi đã nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực.

Từ ngày 01/08 được phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa

Từ ngày 01/08 được phép chuyển nhượng dự án xã hội hóa

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là chủ trương mới của Chính phủ, được quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí Việt Nam

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Chính phủ mới ban hành Chỉ thị mới để thúc đẩy ngành cơ khí Việt Nam tháo gỡ khó khăn và phát triển

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 20/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1005/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh doanh dịch vụ photocopy phải khai báo trước 10 ngày

Kinh doanh dịch vụ photocopy phải khai báo trước 10 ngày

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với UBND cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động là nội dung nổi bật quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Quy định mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Quy định mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 18/06/2014, Bộ Công Thương đã ra Thông tư số 19/2014/TT-BCT ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt, trong đó quy định tại 01 địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là 01 hộ gia đình sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đăng ký mua điện chỉ được ký 01 Hợp đồng mua bán điện.

Ngừng cấp phép nhập khẩu tự động một số sản phẩm thép

Ngừng cấp phép nhập khẩu tự động một số sản phẩm thép

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BCT ngày 16/06/2014 của Bộ Công Thương quy định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07/08/2012 về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Điều lệ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 16/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (sau đây gọi là SCIC).

Thay đổi tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

Thay đổi tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 18/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp (DN) Nhà nước.

Lãi suất cho vay đóng tàu đánh bắt xa bờ tối đa 5%/năm

Lãi suất cho vay đóng tàu đánh bắt xa bờ tối đa 5%/năm

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là một trong những chính sách phát triển thủy sản quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 03/06/2014 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2014

Bãi bỏ thủ cấp phép quy hoạch dự án đầu tư có sử dụng đất

Bãi bỏ thủ cấp phép quy hoạch dự án đầu tư có sử dụng đất

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính về đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục

Kiểm tra Nhà nước về ATTP nhập khẩu nhiều loại thực phẩm

Kiểm tra Nhà nước về ATTP nhập khẩu nhiều loại thực phẩm

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Tại Quyết định số 1971/QĐ-BYT ngày 04/06/2014 về việc thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ định Viện Pasteur TP.HCM thực hiện chức năng kiểm tra Nhà nước về ATTP nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại các cửa khẩu phía Nam.

Các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất

Các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung câp thông tin: Theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép tài nguyên nước

Trụ sở các bộ, ngành trung ương sẽ tập trung tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì

Trụ sở các bộ, ngành trung ương sẽ tập trung tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì

Cập nhật: 14/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: quy hoạch lại trụ sở các cơ quan trung ương

Tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình

Tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Ngày 27/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015

Tiêu chí công nhận xã phù hợp với trẻ em

Tiêu chí công nhận xã phù hợp với trẻ em

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

Thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Sử dụng phí đường bộ đầu tư giao thông nông thôn

Sử dụng phí đường bộ đầu tư giao thông nông thôn

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Lấy ý kiến đại diện lao động khi xây dựng chính sách lao động

Lấy ý kiến đại diện lao động khi xây dựng chính sách lao động

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin

Tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Cập nhật: 12/7/2014

Công ty Luật Dragon cung cấp thông tin: Trước tình trạng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bỏ hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở Hàn Quốc...

Xem nhiều nhất

Liên kết website